Uniwersytet Warszawski

Biuro Projektów Strukturalnych

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Pliki do pobrania
Nazwa pliku Opis
Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Pobierz plik
uszczegółowienie PO IG Szczegółowy opis priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka Pobierz plik
PO IG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w wersji stanowiącej zał. do Decyzji Komisji Europejskiej nr K(2011)9788 z dn. 22 grudnia 2011 r. Pobierz plik
Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Pobierz plik
Unia Europejska Narodowa Strategia Spójności