Uniwersytet Warszawski

Biuro Projektów Strukturalnych

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Pliki do pobrania
Nazwa pliku Opis
Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Pobierz plik
Wytyczne w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ Wytyczne w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ Pobierz plik
Kompleksowe zestawienie interpretacji Instytucji Zarządzających Programem Infrastruktura i Środowisko - wersja z 12 grudnia 2011 r. Kompleksowe zestawienie interpretacji Instytucji Zarządzających Programem Infrastruktura i Środowisko - wersja z 12 grudnia 2011 r. Pobierz plik
PO IiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (wersja 4.0, zaakceptowana przez Komisję Europejską decyzją z 27 stycznia 2014 r.) Pobierz plik
Szczegółowy opis priorytetów PO IiŚ Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 4.3 z dnia 5 grudnia 2014 r.) Pobierz plik
Wytyczne w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wytyczne w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (obowiązują od 20.02.2012 r.) Pobierz plik
Procedura zawierania umów Procedura zawierania umów przez Wnioskodawcę w związku z projektem Centrum Nowych Technologii ‘Ochota’ – drugi etap budowy budynku Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (CeNT II.2) Pobierz plik
Unia Europejska Narodowa Strategia Spójności