Uniwersytet Warszawski

Biuro Projektów Strukturalnych

Prawo i dokumenty krajowe

Pliki do pobrania
Nazwa pliku Opis
NSRO NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie Pobierz plik
ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ustawa z dn. 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Pobierz plik
ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Pobierz plik
Wytyczne w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych Wytyczne w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych Pobierz plik
ustawa Prawo zamówień publicznych ustawa z dn. 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych Pobierz plik
Unia Europejska Narodowa Strategia Spójności